FindSocialeTilbud.dk

Rørbæk Omsorgshjem

Rørbæk Omsorgshjem er et botilbud for mennesker, som har haft et længerevarende misbrug. Mennesker som har behov for støtte og vejledning fysisk, psykisk og socialt. Tilbuddene er til mennesker som er motiveret for at stoppe et misbrug, samt er åbne overfor personlig udvikling, således at livet fremover vil forme sig anerledes end hidtil. Omsorgshjemmet tilbyder et helhedsorienteret opholdsforløb hvor kerneydelsen og fornemste opgave er at hjælpe den enkelte borger til at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Der tilbydes således omsorg, ADL træning, social træning og arbejdstræning. Målgruppen er voksne mennesker, der har haft et mangeårigt misbrug. Et misbrug som ofte har haft store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.

Kontakt det sociale tilbud