Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Rønnebæk Opholdssted

På Rønnebæk Opholdssted har vi et positivt, ressourceorienteret grundsyn, idet vi tror på, at alle børn kan udvikle sig i en positiv retning, hvis de får den rette støtte, herunder tryghed, faste rammer, leg og kreativ udfoldelse. Vi skaber de bedst mulige udviklingsforhold for det enkelte barn ved at bygge vores pædagogik op omkring den tætte relation, så vi derigennem skaber læring og udvikling. Børnene og de unge står hver især som de uomtvistelige hovedpersoner for behandlingen på Rønnebæk Opholdssted, hvorfor det er essentielt, at deres perspektiv inddrages i alle dele af den pædagogiske praksis. På Rønnebæk Opholdssted har vi et systemisk grundsyn, hvilket betyder at vi i vores arbejde med at forstå og hjælpe det enkelte barn ser på hele det omkringliggende miljø, herunder familie, venner, skole og alle børn og personale på opholdsstedet.

Kontakt Rønnebæk Opholdssted

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Thomas Emil Nøddelund

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Kommune

Næstved