Antal ledige pladser: 1

Røllum Gl. Skole

Den selvejende institution “Røllum Gl. Skole” er et kombineret dag- og døgnbeskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede personer af begge køn. Målet for den enkelte er at opnå en så stor selvstændighed og selvforståelse som muligt, samt gennem dagligdagens praktiske gøremål at træne og lære nye færdigheder i forhold til dels beskæftigelse og dels det at kunne klare flere ting selv. Vores værdigrundlag bygger på respekt og forståelse for den enkelte elev. Vores pædagogiske indsats tager udgangspunkt i en relationsorienteret menneskeforståelse og i kognitiv læring. Vi strukturerer hverdagen ved hjælp af tegninger, pictogrammer og billeder. Der er overskuelige ugeplaner for vores aktiviteter. Vi arbejder meget med kommunikation og dialog. Overordnede mål og delmål fastsættes i samarbejde med den unge, forældre, sagsbehandler og evt. andre relevante personer. Delmålene justeres jævnligt, og der afholdes opfølgningsmøder mindst 1 gang årligt. Hvis du gerne vil vide mere om os og om vores pædagogiske indhold, så rekvirer en brochure. Du er også meget velkommen til at komme og besøge os.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Længerevarende botilbud §108, Aktivitets- og samværstilbud §104, Beskyttet beskæftigelse §103, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, Midlertidigt botilbud §107

Souschef

Nina Svane

Leder

Hans Peter Jessen

Visitationsansvarlig

Hans Peter Jessen og Nina Svane

Antal normerede pladser

7

Diagnose

Udviklingshæmning, Autisme, Asperger, ADHD, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=FHQ-4146&afdelingsid=fc608763-7709-44e4-9c9a-408781b2f100&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Antal ledige pladser

1

Kommune

Aabenraa

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.