Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Antal ledige pladser: 1

Plus Sundhed – Tjørnehøj

Kontakt stedet

Medarbejderne er organiseret i små teams omkring den enkelte borger ( ressourceteam). Ressource teamet er typisk på 2-4 medarbejdere.

Hvert ressource team sammensættes så der er de rette kompetencer omkring borgeren – vurderet med afsæt i de papirer centret har fået tilsendt ved visitationsprocessen. Det er centerleder eller souschefs ansvar at sammensætte ressource team.

En borger kan altid få indflydelse på sammensætningen af ”sit” ressource team. Fungerer et samarbejde mellem en borger og en medarbejder ikke optimalt og ønsker borgeren derfor en anden medarbejder i ressource team indgås der en dialog med borgeren herom. Centerleder eller souschef kan på baggrund af denne dialog, sammen træffe beslutning om at der sker ændringer i sammensætningen af ressource team.

Hvert ressource team har ansvaret for i samarbejde med borgeren at opstille de mål og delmål borger og ressource team skal samarbejde om. Mål og delmål skal understøtte de mål der er formuleret fra handlekommunen – jf. paragraf 141 eller VUM.

Kontakt Plus Sundhed – Tjørnehøj

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Midlertidigt botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Rikke Lindahl Hansen

Visitationsansvarlig

Rikke Lindahl Hansen

Antal normerede pladser

25

Diagnose

Depression, Angst, Forandret virkeligheds opfattelse, Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=MBS-7577&afdelingsid=02e0ccdf-2164-4722-9305-7e42a91c7054&aktivtMenupunkt=

Antal ledige pladser

1

Kommune

Odsherred

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.