FindSocialeTilbud.dk

Værdier

Værdier for Beboer på Plejehjemmet Kirketoften

Respekt:

 • Vi ser MENNESKET før opgaven
 • Beboeres integritet respekteres.
 • Vi er lige værdige.

Integritet

 • Beboer respekteres ud fra egen opfattelse af hvad der giver deres liv mening og kvalitet og uden at blive krænket.
 • Bliver mødt på en anerkendende måde både i ord og handling for selvbestemmelses ret og livskvalitet.
 • Mulighed for at indgå i kulturelle og åndelige, sociale og familiemæssige relationer efter eget ønske.

Glæde

 • Oplever glæde fordi de lever deres liv i eget hjem og er en del af fælleskabet.
 • Oplever begejstring ved spontane oplevelser.
 • Der gives mulighed for at være i et fælleskab med andre.

Nærværende

 • Vi lytter og kommunikerer i øjenhøjde.
 • Vi har en empatisk adfærd.
 • Vi er imødekommende, åben og ærlige.

Faglighed / professionalisme

 • Beboerne vil møde et personale der hver dag vil arbejde på at løse kerneopgaven på bedste vis både mono og tværfagligt.
 • Vi vil understøtte beboernes sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at indgå i fælleskaber.
 • Vi vil møde beboer med spørgsmålet: hvad vil du gerne kunne og hvad skal der til for at du når dit mål.

Tillid

 • Tillid til at beboere bliver mødt af kompetent personale.
 • Tillid til at beboere kan leve EGET gode liv.
 • At det er godt og trygt at bo på Kirketoftens ældrecenter.
 • At beboer støttes til at mestre ’MIT’ eget liv.

Kommunikation

 • Vi går i dialog – om hvad giver beboers liv værdi og hvad vil den enkelte gerne kunne.
 • Vi er imødekommende i vores kommunikation i både tonefald og kropssprog.
 • Vi motiverer og støtter.
 • Vi er åbne og ærlige.
 • Vi tager udgangspunkt i den enkeltes liv.

Kontakt det sociale tilbud

Kommune

Aabenraa