fbpx

Grønningen er et plejehjem med 19 handicapvenlige boliger, beliggende i Tinglev.

Plejehjemmet er opdelt i 3 enheder:

Hyggebo, Bella Vista og Hyggestuen.

Der er 2 enheder med 6 beboere og en enhed med 8 beboere, hvor fællesrummene danner rammen omkring livet/aktiviteterne, hvor beboerne deltager aktivt i de daglige gøremål, i det omfang de kan og vil.

Aktiviteterne foregår på beboernes præmisser, så dagligdagens indhold og program er fleksibelt med respekt for den enkelte beboers ønsker og behov.

Der er et fast personaleteam tilknyttet enhederne, således at der skabes en sammenhæng i dagligdagen for den enkelte beboer.

Udover den fysiske pleje og omsorg tager personalet udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ønsker den pågældende dag, og planlægger herudfra aktiviteter og samvær med beboerne.

Kontakt det sociale tilbud