Plejecenter Jernholtparken

Plejecenter Jernholtparken Kalundborg Kommune, er certificeret af DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund, som Kalundborg Kommunes første Idrætsplejecenter. Det betyder, at vi tilbyder beboerne mange muligheder for fysisk aktivitet.

Hver beboer kan få opfyldt sine behov for at fastholde og styrke deres funktionsevne. Derved kan beboerne nyde det velvære, det giver, at være aktiv og bruge sig selv.

Plejecenter Jernholtparken ligger i to bygninger med udsigt over Kalundborg Havn og Fjord fra de fleste rum. Plejecentret rummer 54 boliger fordelt på 3 etager i de to bygninger. Hver etage er en bo-enhed med 9 boliger.

Jernholtparken er desuden dagcenter for 30 borgere, der bor andre steder i Kalundborg.

Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune har vedtaget en strategi for området:
Læs strategien Det gode og Værdige ældreliv.

På Jernholtparken udmøntes strategien ved nøgleordene:

 • Det skal være et trygt sted at bo
 • Borgernes selvbestemmelsesret er en selvfølge
 • Kosten har stor betydning for borgernes trivsel
 • Der skal være ligeværdighed i alle forhold
 • Det skal være et rart sted at besøge
 • Medarbejdernes arbejdsglæde vægtes højt

Det opnår vi ved:

 • Der tages udgangspunkt i borgernes behov og ønsker
 • Personale og beboere skaber sammen en hyggelig atmosfære
 • Der er mulighed for at få udarbejdet en individuel kostplan
 • Familie og venner er altid velkomne
 • Der arbejdes målrettet med social kapital
 • Der er hovedsageligt ansat uddannet personale

På Jernholtparken Plejecenter har vi et motto: ”Her hos os skal beboere og pårørende trives, have det godt og opleve at pårørende, frivillige og medarbejdere samarbejder for en indholdsrig hverdag for beboerne”.

Kontakt det sociale tilbud