Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Plejecenter Højgaarden

Tilbud på Højgården

 • 84 lejligheder (32 1-rums boliger, 58 2-rums boliger). Alle lejligheder har eget badeværelse og alle 2-rums boligerne har egen vaskesøjle. Der er fælles vaskefaciliteter til de øvrige 1-rums boliger
 • Der er mulighed for at have ægtepar boende sammen
 • 5 midlertidige boliger
 • 2 akutpladser
 • Dagcenter for borgere i eget hjem, der er visiteret til tilbuddet. Åbningstid alle hverdage mandag – torsdag fra kl. 09.00-15.45 og fredag fra kl. 09.00-12.00
 • Dagcenter for husets beboere. Åbningstid hverdage alle formiddage
 • Sundhedscentret har et træningsrum som benyttes til individuel eller holdtræning. Man skal visiteres til dette tilbud.
 • Der er 2 enheder med primært demente med særlige behov.

Medarbejdere

Der er på centret ansat følgende faggrupper: Husassistenter, Social og sundhedshjælpere/ assistenter og centersygeplejersker. Der ansættes primært medarbejdere med en faglært baggrund indenfor faget.
I de enkelte enheder er der fast tilknyttet personale, dog hjælper man hinanden i hele huset ved sygdom, frihed og ferie.

Venneforening og beboer pårørende råd

Højgaarden har tilknyttet aktive venneforeninger, der arbejder for at give beboerne gode sociale oplevelser i hverdagen.

Der er et aktivt beboer og pårørenderåd, der består af:

 • Centerleder
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 beboere
 • 2 pårørenderepræsentanter
 • 1 udpeget repræsentant fra venneforeningerne

Værdigrundlag

 • I hverdagen tager vi udgangspunkt i den enkelte beboeres behov og ressourcer
 • Vi vægter at hver beboer har mulighed for at fasteholde deres identitet
 • Vi vil gerne have et godt gensidigt samarbejde med pårørende
 • Der tages individuelle hensyn ud fra beboernes ressourcer og behov

Vores visioner

Vi vil være det attraktive valg indenfor ældrepleje og rehabilitering med høj faglighed.

Vores mission

Højgaarden – ” hvor du lever og styrkes med trivsel og tryghed i fokus”.

Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Ved at klikke her, kan du finde fødevarestyrelsens kontrolrapport og derved se, hvilken smiley fødevarestyrelsen har givet Plejecenter Højgården.

Kontakt Plejecenter Højgaarden