Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Plejeboligerne Frisenborgparken

  • Distriktet er organiseret med en øverstansvarlig distriktsleder, en lokalleder af Frisenborgparken, en lokalleder af hjemmesygeplejen og koordinatorer for de enkelte afsnit.
  • Der er ansat personale med faguddannelser, der er relevant for de opgaver, der skal udføres. Distriktets personalegrupper udgør plejepersonale (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere), daghjemspersonale (ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter, pedel, husassistenter samt administrativt personale.
  • Jfr. ovenfor i indledningen arbejdes der i distriktet meget ud fra en organisation med synlige værdier. Det værdibaserede virke skulle gerne have den effekt, at borgerne, der betjenes, får en oplevelse af engagement og imødekommenhed fra distriktets medarbejdere. Alle medarbejdere udfylder med jævne intervaller et skema til brug for en vurdering af deres arbejdsplads og vilkårene for at udføre deres arbejde. Vurderingen skal komme både medarbejderen og borgeren til gode.

Kontakt Plejeboligerne Frisenborgparken