FindSocialeTilbud.dk

Pensionatet Mette Marie er en selvejende institution med egen bestyrelse og er tilknyttet Fonden Mariehjemmene. Grundlaget for Mette Marie bygger på et opgør med en normaliserings- og tilpasningsideologi, hvor det forventes at sindslidende med misbrugsproblemer skal kunne tilpasse sig standardiserede normer og værdisæt.

I stedet fremhæver Mette Marie et humanistisk menneskesyn, hvor det enkelte menneskes unikke karakter og personlighed anerkendes. Frem for at beboerne skal tilpasse sig bostedets krav og regler, er grundideen at bostedet, på bedst mulig vis, imødekommer beboernes livsstil, værdier og behov. Alle mennesker har brug for et sted at bo, hvor de føler sig trygge og anerkendt som dem de er – også de mest vanskelige. Mette Maries formål er at skabe rammer for at hver enkelt beboer oplever tryghed og gennem omsorg og støtte fra personalet, får mulighed for at skabe sit eget liv. På Mette Marie sættes beboernes frihed meget højt.

Mette Marie mener, at alle mennesker har ret til at tage beslutninger om deres eget liv og ønsker derfor at give beboerne den størst mulige frihed, ved at reducere magt og kontrolsystemer. Beboerne opfordres til at tage ansvar for sig selv, og at se sig selv som hovedaktør i deres eget liv.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Marlene Engel

Diagnose

Alkoholmisbrug, Depression, Personlighedsforstyrrelse, Stofmisbrug

Alder

+30 år