Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Parkgaarden

 

  • Vores målgruppe er tidligt skadede børn, i alderen fra 5-16 år.
  • Understimulerede børn, der ikke er alderssvarende i deres udvikling.
  • Alkoholskadede børn.
  • Omsorgssvigtede børn, der er blevet udsat for overgreb af psykisk eller fysisk karakter.
  • Børn med tilknytningsforstyrrelser, hvis adfærd kan variere fra voldsom udadreagerende, til følelsesmæssig indelukkethed og isolation.
  • Børn med psykosociale og adfærdsmæssige problemer.

 

Kontakt Parkgaarden

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Mette Kirstine Nielsen

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år