Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Paideia Skoven er et almindeligt socialpædagogisk opholdssted, godkendt af Socialtilsynet Hovedstaden, efter § 66, stk. 1, nr. 5 med mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Vores målgruppe er børn og unge med flygtninge- og etniskminoritetsbaggrund i alderen 12-18 år, som oplever omsorgssvigt, selvskadende adfærd, tilknytningsforstyrrelser, afvigende adfærd eller andre sociale problemer samt børn og unge, som er eller har været udsat for høj stressbelastning, herunder unge som lider af traumer, PTSD eller har været udsat for totur. Der er endvidere mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Kontakt Paideia Skoven

Diagnose

PTSD, Selvskadendeadfærd, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

13-17 år

Kommune

Hillerød

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.