Vi lægger vægt på den enkelte beboers udvikling

  • I vores botilbud lægger vi bl.a. stor vægt på:
  • At beboeren er i centrum.
  • At have en respektfuld, nærværende og empatisk omgangsform.
  • At fokusere på den enkelte beboers udviklingspotentialer, styrker og positive egenskaber.
  • At tilbyde udfordrende og udviklende aktiviteter for den enkelte beboer.
  • At sikre sammenhæng mellem individuelle handleplaner og aktiviteter.
  • At beboerne får udnyttet deres ressourcer og evner maksimalt.
  • At skabe et miljø, fysisk og psykisk, som i høj grad giver beboerne mulighed for at tage selvstændige initiativer og stimulerer deres lyst til udfoldelse og aktivitet.
  • Et dialogbaseret og konstruktivt pårørendesamarbejde

Kontakt det sociale tilbud