Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Velkommen til OurCamp!

OurCamp er et socialpædagogisk opholdssted og døgntilbud i København, der tilbyder anbringelse af børn og unge fra hele landet.

Vi modtager børn og unge med følelsesmæssige, psykiske og sociale vanskeligheder i alderen 5 – 18 år ved indskrivning. Derefter foretager vi gerne efterværn jf. § 76 til det fyldte 23. år. Derudover er OurCamp et opholdssted og døgntilbud med speciale i behandlingskrævende søskendeanbringelser.

Målet med en anbringelse af børn og unge hos OurCamp er at sikre at børnene/de unge får tilbudt nogle trygge og familielignende rammer, der understøtter deres individuelle udvikling mod en mere selvstændig hverdag. Vi arbejder mentaliserende og anerkendende, hvilket betyder, at vores opholdssted og døgntilbud imødekommer de individuelle behov og ønsker, som barnet/den unge måtte have, og at vi har en forståelse for, at disse behov og ønsker er forskellige fra beboer til beboer.

Gennem vores arbejder vægter vi at øge barnets/den unges egne ressourcer og kompetencer. Det gør vi blandt andet ved at have fokus på barnets/den unges egne styrker, egne behov og følelser, etablering af sunde relationer m.m. For på bedst muligt via at sikre, at dette opnås, evalueres der løbende på de mål og delmål, der er opsat for den enkelte beboer, og som personalet på vores døgntilbud og opholdssted arbejder ud fra.

Kontakt OurCamp

Tilbud

Efterværn §76, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5, §66 stk. 1 nr. 6

Leder

Stine Haislund Poulsen

Antal normerede pladser

9

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år, 18-23 år

Tillægsydelser

Efterværn § 76

Kommune

København

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.