Opholdsstedet Yggdrasil

Yggdrasil er et velfungerende, lille og hyggeligt sted, der er beliggende på naturskøn landejendom i Rebild Kommune samt en ungeafdeling i Astrup, ligeledes i hyggelige omgivelser med adgang til skov og sø.

Vi råder over en stor grund med stort metalværksted, hyggelig stuehus, flere mindre bygninger og masser af plads til markræs, bålhygge osv.
Vi tilbyder en helhedsorienteret, socialpædagogisk indsats med høj faglighed, stort engagement og gode resultater!
Vores fokus er på den enkeltes ressourcer og vi prioriterer at tilbyde spændende og afvekslende ugentlige aktiviteter, så de unge får et relativt almindeligt ungdomsliv fyldt med gode oplevelser.
Vi betragter ikke os selv om en institution i traditionel forstand. På Yggdrasil tilstræber vi en struktur i dagligdagen, der er så tydelig og almindelig som mulig med professionelle, nærværende, anerkendende, rummelige og omsorgsfulde voksne, der er tydelige i deres krav, forventninger og holdninger. Vi gør meget for, at alle skal kunne trives og udvikle sig på Yggdrasil.
Vores hverdag er ikke præget af voldsomme konflikter, trusler eller vold og på Yggdrasil er der ingen stoffer eller alkohol.
Medarbejdergruppen er primært uddannede pædagoger eller uddannet indenfor sundhedsområdet.
Året byder på tilbagevendende positive og udviklende begivenheder og traditioner, der sætter fremgangen i relief samt rejser flere gange årligt til ind- og udland.
Ethvert menneske er unik og har sine unikke ønsker, behov, styrker og svagheder. Vi tilbyder en palet af muligheder og løsninger, der passer til den enkelte ung. Vi skræddersyr et forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer således at hver enkelt ung har en fuldstændig unik udviklingsplan – det virker! Vi anvender den metode, vi finder bedst egnet i forhold til den enkelte ung og målet med den pædagogiske indsats.
Vi benytter os mest af relationspædagogik, jeg-støttende pædagogik, kognitiv ressourceorienteret adfærdspædagogik og miljøterapi.
I 2013 har vi etableret en udslusningsafdeling i egen bolig på matriklen.
Der er mulighed for efterværn og udslusningsordning i egen bolig også udenfor Yggdrasil.
Vi har gode resultater de borgerne og de fleste af de tidligere unge på Yggdrasil gennemfører en folkeskoleeksamen og flytter i egen bolig med eller uden støtte. Enkelte har ligeledes erhvervet sig svendebrev, er blevet student eller går på universitet. og lign. De klarer sig selv uden støtte eller med minimal støtte resten af livet. Andre overgår til botilbud for voksne (socialpsykiatri) efter endt psykiatrisk udredning, hvis der er behov herfor.

Kontakt det sociale tilbud