Opholdsstedet Tuen

Opholdsstedet ”Tuen” er, et døgntilbud til 7 unge i alderen 12-18 år, med mulighed for forlængelse til 23 år, der yder praktisk og pædagogisk støtte til socialt truede unge.

Tuen´ s formål er, at arbejde ud fra tesen, – det enkelte menneske er unikt.

Tuen er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Tuen er i konstant udvikling, med hensyn til arbejdsmetoder og pædagogik.

Tuen er præget af tolerance, åbenhed, demokrati og gensidig respekt.

Tuen fremmer de unges medmenneskelige forståelse og kommunikation i det sociale samarbejde.

Tuen opøver de unge til, en selvstændig og vurderende holdning, samt stimulerer de unges skabende evner.

Tuen tror på, at modsætninger, som individualitet og fællesskab, ro og aktivitet, alvor og sjov, grænser/rammer og provokation af disse, skaber balance og udvikling.

Profilen:

Tuen bruger, naturen, rejser/udflugter, kreativ udfoldelse, fysisk aktivitet og sunde kostvaner, som led i det daglige arbejde.

Dette danner grundlag for at, de unge mennesker får mulighed for, at kunne udvikle sig, personligt, fagligt og socialt.

Tuen arbejder helhedsorienteret, med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer, hvor hovedvægten ligger på det unikke i den enkelte unge.

De unge skal lærer at stille krav til deres egen tilværelse og lærer ansvarlighed for egne handlinger.

Opholdsstedet Tuen har omsorgsfulde, nærværende, rummelige og kompetente voksne, med hjertet på rette sted –  altså, autentiske voksne der tør og magter at tage ansvar.

Kontakt det sociale tilbud