Opholdsstedet Sørningevej 2

Vi er et opholdssted for 12 børn og unge i alderen 6-18 år, med mulighed for efterværn indtil det 23. år. Vi bestræber os på, at alle bliver her til de er klar til at komme videre i livet med succes. Vi vurderer derfor altid den individuelle behandlingsplan ud fra en helhedsopfattelse af det enkelte barn. Udgangspunktet er altid, at opnå størst mulig trivsel og udvikling for det enkelte barn.

Kontakt det sociale tilbud