Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Søholt er et familielignende, socialpædagogisk børn- og ungehjem for børn og unge i alderen 8 – 22 år. Vi modtager børn og unge der af forskellige årsager ikke længere kan bo hjemme eller har afbrudte anbringelsesforløb. De unge er mellem 8 – 18 år ved indskrivning.

Søholt har eksisteret siden 1999, og består af 2 huse som er hjemligt indrettet. Træhuset på 360 m2 er nyopført i 2019 med nye og moderne faciliteter. Villaen er en ældre istandsat villa som er indrettet til de unge som er klar til udslusning/efterværn.

Vi arbejder ud fra en mentaliserende og anerkendende tilgang. Dagen og ugen er tilrettelagt ud fra en genkendelig struktur som tager udgangspunkt i de unges behov for tryghed samt deres interesser og aktiviteter. Vi ønsker at skabe en hjemlig atmosfære, hvor den enkelte føler sig tryg og respekteret som individ. Det betyder, at vi tager hensyn til den enkeltes problematikker samtidig med vi dyrker fællesskabet.

På Søholt leverer vi en socialpædagogisk indsats af høj kvalitet. Personalet råder over stor erfaring og der arbejdes løbende med opkvalificering og uddannelse. Således er der gennemført et længere kursusforløb omkring anerkendelse og mentalisering, ligesom der i år er tilrettelagt uddannelsesforløb i neuropsykologi og -pædagogik og de kommende 2 år er kursusforløb med udgangspunkt i mentaliserende tilgang. Herudover er det kendetegnende at medarbejderne har en grundlæggende god energi og arbejdsglæde, samt at de er indstillet på at udvikle sig både fagligt og personligt.

Den kommunale handleplan er med til at danner grundlag for vores arbejde med den enkelte unges udvikling. Vi udarbejder sammen med den unge udviklingsplaner, hvor vi tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone.

Søholt ligger 3 km. fra Skælskør nær skov og strand. Vi har eksisteret siden 1999 og er en del af Magleby Skolecenter, som er en socialøkonomisk virksomhed. Magleby Skolecenter tilbyder behandling og specialundervisning samt STU.

Kontakt Opholdsstedet Søholt

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Midlertidigt botilbud §107, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, STU, Beskyttet beskæftigelse §103, Efterværn §76, Aktivitets- og samværstilbud §104

Leder

Susanne Ledam

Visitationsansvarlig

Susanne Ledam

Diagnose

ADHD, Autisme, Tilknytningsforstyrrelse, Omsorgssvigt

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=QEQ-5515&afdelingsid=0e711e77-08c1-4105-a896-fb1443c50c34&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Efterværn § 76, Bostøtte § 85

Antal ledige pladser

2

Kommune

Slagelse

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.