Opholdsstedet Skydebanegaard

Opholdsstedet Skydebanegård skal give den enkelte unge ro til at lære at rumme sig selv og sine problematikker, og få tro på at en negativ udvikling kan vendes.

Vi lægger stor vægt på at øge den unges selvstændighed, ansvarlighed og sociale forståelse. Med udgangspunkt i den enkelte, støtter vi dem i forhold til uddannelse, arbejde og fritid samt de daglige gøremål. Herudover sætter vi fokus på socialisering af de unge, så de rustes til et liv uden for institutionsmiljøet.

Livet på Opholdsstedet Skydebanegård afspejler samfundets normer og den kultur der omgiver os. Vi kommer hele vejen rundt og arbejder med den unges virkelighedsopfattelse og selvforståelse, med fokus på, at den unge får en større selverkendelse og redskaber til i højre grad at blive mere selvhjulpen.

Vi viser omsorg og er vedholdende, tør sætte grænser og stille krav. Formålet er at føre de unge ind i en positiv udvikling og give dem troen på, at forandring er mulig.

Kontakt det sociale tilbud