Antal ledige pladser: 3

Opholdsstedet Skovbogaard

Opholdsstedet Skovbogaard

Et hjem for anbragte børn og unge. Vi blev grundlagt i 1978 og er en stråtækt lystgård med 2 aldersopdelte afdelinger. Vi er et døgnbemandet bo – og udviklingstilbud for børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men har behov for et overskueligt behandlingsmiljø. Vi tilbyder en hjemlig ramme, der byder på omsorg, struktur og forudsigelighed omgivet af omsorgsfulde, troværdige og tydelige voksne.

Vi er en fond uden privatøkonomiske interesser. De børn der bor her går i forskellige almene eller specialskoler i området. Vi har sovende nattevagt på stedet.

Målgruppe

Vi er normeret til 10 børn i alderen 6-18 år af begge køn. Heraf kan nogle af dem være i efterværn i alderen 18 til 22 år.

Målgruppen er normalt begavede børn, som ved indskrivningstidspunktet er fra 6 – 18 år.

Der arbejdes målrettet og bevidst med målgruppen af børn med relationsforstyrrelser, problemer med opmærksomhed, koncentration, angst, indlæring mv.

Målgruppen har brug for tydelige rammer og forudsigelighed. Den er også kendetegnet ved at have et stort behov for genkendelighed, så børnene mærker, at der er troværdige voksne omkring dem, så de på den måde kan få korrigeret deres emotionelle oplevelser.

Børn i denne målgruppe mangler ofte fornemmelse af, hvem de selv er og tager let farve af omgivelserne. Der er ofte tale om unge, der har svært ved at sætte ord på egne indre tilstande og som kan have vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge.

Vi er godkendt til at modtage:

 • Børn der af forskellige grunde ikke har mulighed for at bo hjemme.

  • Børn med opmærksomhedsforstyrrelser

  • Omsorgssvigtede børn.

  • Børn med tilknytningsforstyrrelser

  • Børn med psykiske problemstillinger.

Tågeskov Overdrev 24

4733 Tappernøje

55564296

[email protected]

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Delvis lukkede døgn inst. §66 stk.1 nr.6, Efterværn §76, Midlertidigt botilbud §107

Leder

Helle Merethe Demsgård

Antal normerede pladser

10

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse, Skizofreni, Personlighedsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse, Omsorgssvigt, Hjemløshed

Alder

6-12 år, 18-23 år, 13-17 år, 16-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=XXA-9284&afdelingsid=d18ca9b4-c492-4887-b59f-0ec497619549&aktivtMenupunkt=

Tillægsydelser

Efterværn § 76, Personlige støtteordninger, Akutanbringelser

Antal ledige pladser

3

Kommune

Næstved

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.