Opholdsstedet Nordtofte

Opholdsstedet Nordtofte

Vores målgruppe omfatter unge i alderen fra 12 – 18 år. Der kan indskrives både drenge og piger, og vi er normeret til 8 pladser

Kendetegnet ved vores fastboende målgruppe er unge som ikke kan bo hjemme p.g.a. omsorgssvigt, misbrug, fysisk/psykisk vold eller andre psykosociale problematikker i familien. Det skønnes at resurserne i familien ikke kan optimeres tilstrækkeligt gennem familiearbejde, så den unge har behov for en længerevarende anbringelse.

Kontakt det sociale tilbud

Tilbud

Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Efterværn §76, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6

Leder

Birgit Dich

Visitationsansvarlig

Birgit Dich

Antal normerede pladser

8

Diagnose

ADHD, Anoreksi, Autisme, Depression, OCD, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Skizofreni, Spiseforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse, Omsorgssvigt, Indadreagerende adfærd, Angst, ADD

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=XYL-2748&afdelingsid=1e515458-a75c-412c-9003-2c16b8ce5a48&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Kommune

Gribskov

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.