Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Velkommen til Opholdstedet Løven

Opholdsstedet Løvens målgruppe er børn og unge med psykiske vanskeligheder samt psykisk sårbare børn og unge.

Vi er specialister i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. På Løven har vi mange år arbejdet med uledsagede flygtningebørn- og unge. Vi har derfor opbygget en særlig specialistviden i, hvordan man skaber successer, broer og kontakt på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.

Vi er godkendt af Social Tilsyn Hovedstaden til at modtage 10 børn og unge i alderen 10-26 år.

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra en relations- og anerkendende pædagogik, hvor en af grundstenene er respekt for hinanden og for det samfund vi lever i.

· Hvert enkelt ung er et unikt menneske, der har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anerkendelse og støtte der er afgørende for personlig udfoldelse og udvikling

· Vi behandler for vores unge ens, fordi vi behandler dem forskelligt i forhold til deres individuelle behov.

· At hvert ung har ret til kontinuitet og stabilitet i sit liv, da dette er afgørende for et værdigt og trygt liv

· Vi lægger vægt på at demokrati og medbestemmelse er en integreret del af dagligdagen.

· Vi lægger vægt på at styrke de unges selvværd som byggestenen for såvel emotionel, social og faglig udvikling.

Vi arbejder ud fra en relations- og anerkendende pædagogik, hvor en af grundstenene er respekt for hinanden og for det samfund vi lever i.

 

Vil du høre mere om os?

Ring til os eller se tilbudsportalen og vores hjemmeside

Kontakt Opholdsstedet Løven

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, Efterværn §76

Bestyrelsesformand

Emre Tuncer

Leder

Sarah Rosendahl Jakobsen

Visitationsansvarlig

Sarah Rosendahl Jakobsen

Antal normerede pladser

10

Diagnose

PTSD, Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, ADHD, ADD, Omsorgssvigt, Opmærksomhedsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=TTC-2956&afdelingsid=2bbfd8a0-2b9b-4f53-a157-b6b97e3d3b43&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Kommune

Holbæk

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.