FindSocialeTilbud.dk

Opholdsstedet Lindknud

Hvem er vi?

Opholdsstedet Lindknud er et socialpædagogisk opholdssted med 15 døgnpladser til børn og unge i alderen 10 – 18 år, med mulighed for efterværn/udslusning til det fyldte 23. år. De fysiske rammer består af afd. Kroen med 10 døgnpladser og afd. Banken med 5 døgnpladser.

​Målgruppe

10-23-årige børn og unge

​Socio/emotionelle problemstillinger​

Omsorgssvigt / Tidlig skade

Borderline-træk

Selvskadende adfærd

Lettere udviklingshæmning / anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Autismespektrum forstyrrelser i mild grad

Bekymring for kriminel udvikling

Vi er et yderst fleksibelt sted, som ud over ordinær anbringelse også har kompetencerne, rammerne og erfaringerne til at løfte særlige opgaver. Kontakt os gerne så vi kan drøfte vores tilbud indenfor:

  • Støttet Samvær
  • Aflastning
  • Akut modtagelse
  • Familiebehandling
  • Pædagogisk Observation og udredning
  • Ophold under §51 undersøgelse

Kontakt det sociale tilbud