Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Om Opholdsstedet HOPE

HOPE er et specialiseret socialpædagogisk opholdssted for udsatte børn og unge.

Vi er godkendt til 7 pladser. HOPE er godkendt efter serviceloven § 66, stk1, nr. 6. 

HOPE står for Håb, Omsorg, Proces og Empowerment. Dette er fundamentet for vores arbejde. Gennem en helhedsorienteret indsats skaber vi kontinuitet og stabilitet i de anbragte børn-og unges liv. De bliver inddraget, og derigennem, bliver givet muligheden, for at tage ejerskab for eget liv og situation.

Vi ønsker at skabe et miljø for børn og unge, hvor de føler sig frie til at være den, de er.

Målgruppe

Målgruppen i HOPE er udsatte børn og unge.
 
Aldersgruppen er 5-18 år. Der kan efter aftale tilbydes efterværn op til det fyldte 23 år.

Børn og unge bliver visiteret jf. alderen til den rette aldersgruppe; Hope-KIDS (5-12år) eller Hope-Youth (13-18 år).

Opholdsstedet HOPE har den fordel at have de rette fysiske rammer samt personalegruppe med de rette kompetencer, som gør at vi kan tilgå begge aldersgrupper.
 
Vi modtager børn og unge som kendestegnes ved at udvise eller være i risiko for:
• Traumer, fx. fysisk og seksuelt overgreb, omsorgssvigt mm.
•  Psykosociale problemstillinger.
• Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser.
• Æresrelaterede konflikter og social kontrol.
• Uledsagede flygtninge.
• Fra tidligere anbringelsessteder eller plejefamilier.
• Selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelse, som resultat af forhold til ovenstående forhold jf. vores målgruppe.
 
Derudover tilbyder vi søskendeanbringelse, aflastning i fx weekender, støtte/ overvåget samvær.
 

Fysiske rammer

Opholdsstedet HOPE ligger centralt i Fredericia kommune.

 

Alle har som udgangspunkt eget værelse, som kan indrettes og tilpasses efter egen smag.

 

Opholdsstedet er en stor et plans ejendom på 328 m2, som indeholder store, lyse værelser. Stort køkken/alrum samt 2 store stuer. Derudover er der fælles faciliteter som vaskerum, hobbyrom, stor have, trampolin, gynger og mulighed for at spille bold.

 

Opholdsstedet HOPE ligger tæt på naturområder og dermed har vi mulighed for at arbejde med friluftslivet med målgruppen. Derudover lægger vi vægt på et særligt samlingssted, som er vores bålplads, der kan danne ramme for fællesskab og social træning. Vi er tæt på forskellige idræts- og gymnastikforeninger og skoler og daginstitutioner.

Læs i øvrigt mere om vores Værdigrundlag, samt Visitation, på vores hjemmeside https://opholdsstedet-hope.dk/til-samarbejdspartner/#vaerdigrundlagogmetode

Kontakt Opholdsstedet Hope

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Midlertidigt botilbud §107, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, Efterværn §76

Leder

Aida Mansoor

Visitationsansvarlig

Aida Mansoor

Antal normerede pladser

7

Diagnose

Flygtning, Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse, Spiseforstyrrelse, Selvskadende adfærd, PTSD, OCD, Nervøse el. stress relaterede tilstande, Depression

Alder

0-5 år, 6-12 år, 13-17 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=EVL-0637&afdelingsid=5d365b67-e208-4d2e-87c5-5fc71c3f211a&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Efterværn § 76

Antal ledige pladser

1

Kommune

Fredericia

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.