FindSocialeTilbud.dk

Opholdsstedet Havnelev

Kérneydelse:
Opholdsstedet kan tilbyde længerevarende behandlingsforløb bygget op omkring tætte forældresamarbejder funderet i en meget åben og anerkendende dialog. Vi anser dette forældresamarbejde for en absolut nødvendighed for, at barnet/den unge får ro til at falde til på stedet og får mulighed for at arbejde med sine problematikker.
Vi ønsker, at give vores børn/unge en følelse af, at opholdet hos os er som at vokse op i en familie med de almindelige regler/retningsliner og normer som er i de fleste andre hjem i det samfund, som vi er en del af.
Vi lægger stor vægt på at skabe en forudsigelig, struktureret og genkendelig hverdag for vores børn og unge, hvor de kan føle sig trygge og få ro til at arbejde med deres forskellige problematikker. Vores dagligdag er bygget op i helt fastlagte rutiner/rammer og der arbejdes meget med, at personalet er bekendt med og udfylder disse så enslydende som muligt.  Det er vigtigt for os at vise, at vi er troværdige voksne som man kan stole på/regne med… at de kan ”mærke os” og vide hvor de har os. (miljøterapi)
Vi har en klar holdning til, at man behandler hinanden ordentligt, man behandler stedet og tingene her ordentligt. Vi går ind og tager voksenrollen ved at vejlede, korrigere og også sætte konsekvenser op, når børnene/de unge træder ved siden af. (konsekvenspædagogik)
En del af opgaven for opholdsstedet er at skabe rutine omkring helt almindelige dagligdags gøremål for vores børn/unge som f.eks. at man står op om morgenen, at man går i bad, at man børster tænder, at tøjet skal vaskes, at værelset skal rengøres, og at der skal laves mad. Også det, at man kommer i skole hver dag, laver sine lektier, passer sit fritidsjob eller sin fritidsaktivitet er noget, vi anser for en vigtig del af indlæringen. (adfærdsregulerende pædagogik)
I en dagligdag på et opholdssted er der altid mange mennesker om en. Vi arbejder derfor på at skabe mange muligheder/rum for at trække sig og være sammen i mindre grupper eller at have mulighed for at lave noget alene – såvel fysiske rum på selve opholdsstedet som ture, arrangementer o.lign. Dette giver selvfølgelig samtidig muligheden for at arbejde med det, selv at sætte sine grænser, selv at foretage valg, at respektere at blive valgt fra osv. med vores børn og unge. . Der arbejdes meget med personlige relationer – hvordan man tiltaler og behandler hinanden. Der lægges også vægt på, at få alle børn/unge interesseret i fritidsaktivitet eller job for at få skabt tilknytninger ud af huset.
Alle børn/unge udvikles og bevidstgøres gennem oplevelser og vi anser dette for en meget vigtig del af det arbejde, vi udfører med vores børn. Vi vægter derfor ferie, aktiviteter, ture og arrangementer meget højt og forsøger at brede os ud over så stort et specter, som muligt …. naturoplevelser, kunst og kultur input, sportsarrangementer. Vi tror på, at jo mere man lærer om verden, jo mere nysgerrig bliver man også selv og får lyst til at kaste sig ud i at prøve ting af. Og jo mere man prøver af, des større chance for at finde den rette hylde til sig selv og de ting, der for en er livskvalitet.
Som professionelle anerkender vi, at de børn/unge vi modtager, er skadede og at vi ikke vil kunne opnå alle de mål for dem, som vi gerne vil. Men vi er indstillede på at prøve ting af – drage erfaringer – og ændre på tiltagene og finde nye veje. Vi mener samtidig det er vigtigt, at give børnene/de unge plads og tid til at ”være i det”, som virker. At kunne nyde succesen og implementere den nye læring, inden der arbejdes med nye ting.

Kontakt det sociale tilbud