De børn/unge der er indskrevet på Dalen kan i deres tidlige opvækst have været udsat for alvorlige og væsentlige omsorgssvigt med det til følge, at de har svære sociale og emotionelle vanskeligheder. Omsorgssvigt der har medvirket til generelle udviklingsforstyrrelser og en vis grad deres evne til at danne sund tilknytning.

Dette kommer primært til udtryk ved, at de har svært ved at indgå i og forstå sociale sammenhænge.

At de har svag og diffus grænse- og normdannelse.

At de har en grundlæggende manglende tillid til nære voksne. At de har store vanskeligheder i forhold til at håndtere frustrationer og konflikter på en passende og hensigtsmæssig måde. Vanskeligheder i forhold til indlæring i et normalt skole miljø. De har en grundlæggende lav følelse af selvværd.

Børn/unge der anbringes forholdsvist sent, med deraf følgende grundlæggende udviklingsforstyrrelser.

Børn/unge med udad reagerende og truende adfærd.

Søskendegrupper.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Jesper Clarence Hundborg

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år