FindSocialeTilbud.dk

Opholdsstedet Bollerskov

”Danmarks rareste opholdssted” tilbyder et hjem uden for hjemmet, hvor børn og unge kan bo og udvikle sig i trygge og omsorgsfulde rammer. Det er et opholdssted med en egen ånd og kultur, hvor børnene vender tilbage, når de er blevet voksne, for at tage del i fællesarrangementer, højtider og meget andet. Det er fordi, Bollerskov bliver en tryg base for de børn og unge, der bor her – også når de er flyttet herfra. Opholdsstedet bliver et ”anker”, som ellers kan mangle i livet i øvrigt. Kernen i opholdsstedets arbejde er omsorg, stabilitet og tryghed. Vores hverdag er præget af ligeværd og fokus på den enkeltes værdighed og mulighed for livsudfoldelse og udvikling. Her er en høj grad af frihed under ansvar. Vi har til huse på en nedlagt landejendom lidt uden for Horsens. Her er masser af natur – marker, skov, søer og fjord. Den store grund er én stor legeplads for børn og voksne, og inden for er der også masser af plads. Det hele er forholdsvist nyrenoveret, men samtidig er her masser af sjæl. Vi har plads til syv børn og unge + to unge i udslusning, og man kan være indskrevet fra 7-årsalderen, til man fylder 23. Et hjem De voksne på Bollerskov arbejder først og fremmest for at skabe et hjem – med den omsorg og tryghed, det bør indebære. På Bollerskov er der altid ”nogen hjemme.” Lene, der er leder, og Kenneth, der er souschef bor på ejendommen, og dermed bliver deres daglige liv også en del af børnenes verden. Det gør meget til, at Bollerskov rent faktisk føles som et hjem. Ud over Lene og Kenneth er der en række øvrige ansatte på Bollerskov. Det er kendetegnende, at det pædagogiske personale ofte er tilknyttet opholdstedet i mange år. Vi kender hinanden godt, og derfor er de ansatte klar til at tage næsten alle beslutninger selv og ved, at de har fuld opbakning. Den sikkerhed gør, at den enkelte medarbejder kan handle kompetent og hurtigt og dermed blive en langt mere troværdig voksen. Nærvær, omsorg og relationer For at være ansat på Opholdsstedet Bollerskov skal man være god til at opbygge tillidsforhold. Man skal ikke være nem at skubbe rundt med (tværtimod), men det betyder, at man er stabil og loyal, og at man kan finde mange forskellige indgange til at opbygge relationer til opholdsstedets meget forskellige børn og unge. Nærvær, omsorg og gode relationer er grundstene i det hjem, som Bollerskov skal være. Det vigtige forældresamarbejde På Opholdsstedet Bollerskov har forældresamarbejdet altid haft en helt central plads. Det langsigtede og som regel tidskrævende arbejde er noget, som opholdsstedets personale har stor og positiv erfaring med. Det er et kendetegn ved Bollerskov, at forældre føler sig velkomne og gerne kommer i huset på besøg og overnatninger efter aftale med personalet. Ofte er forældrene løbet sur i samarbejdet med kommunen eller andre aktører, når barnet flytter ind på Bollerskov, og derfor skal der opbygges nye samværsformer og andet, som kan understøtte forældrenes kontakt til barnet. Efter aftale med sagsbehandleren hjælper vi med at få samværet til at køre og bakker op over den periode, der skal til, for at få gode og holdbare strukturer bygget op, så forældre og børn kan få gode hjemmeophold sammen. Vi strækker os langt for at få forældresamarbejdet til at køre godt. For det betyder rigtig meget for barnet.

Kontakt det sociale tilbud