Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Opholdsstedet Aabrinken

Hvad kommer der ud af at bo på Aabrinken?
– De unge får støtte til senere at kunne klare sig på egen hånd.

– De unge får færdiggjort deres folkeskole og kommer i gang med næste fase, også selvom de har store faglige huller når de bliver indskrevet.

– De unge får oplevelser og deltager i ture, som bidrager til at de kan organisere og strukturere deres hverdag.

– Der opbygges stabile netværk, som vil bidrage til at de unge kan fastholde stabile forløb, når de flytter fra opholdsstedet.

– De unge bliver stifindere i egne liv, når de omgås voksne, der mener det de siger og giver tydelige rammer for moral og ansvar i forhold til samvær med andre mennesker.

 De unge lærer i fællesskabet, at man kan få nye livsanskuelser og nye vaner. Samtidig med at man lærer at forholde sig til sin barndom og sine forældre

– De unge lærer, at det giver mening at planlægge og organisere.

Vi lægger vægt på, at vores unge får ambitioner til deres voksenliv, således at vi ved udslusning fra Aabrinken kan pege på realistiske erhvervs- og uddannelsesplaner samt bomuligheder.

Link til seneste tilsynsrapport

Kontakt Opholdsstedet Aabrinken

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Alice Engelbo

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse

Alder

13-17 år