OPHOLDSSTEDERNE SOLSKOVGAARD – afdeling Solhøj

Opholdsstedet Solskovgaard har eksisteret i over 25 år. Stedet har således mange års erfaring samt stor pædagogisk ekspertise, idet vi har fulgt med og ofte været foran, ift. den rivende udvikling, der har fundet sted på området med den specialiserede socialpædagogiske indsats og behandling af særligt udsatte børn og unge.

Solskovgaard består i dag af 3 enheder/afdelinger beliggende i Jammerbugt kommune – opholdsstedet Solskov – plads til 9 beboere, Solhøj – plads til 8 beboere, Solvang – plads til 6 beboere, samt to udslusningsafdelinger, hvor der er plads til henholdsvis 4 beboere (2 i hvert hus).

Solskovgaards kerneydelse er socialpædagogisk behandling til børn og unge af begge køn i alderen (7-18 år), efterværn (18-23 år) og botilbud (23-25 år), med en kombination af pædagogiske udfordringer/diagnoser – se målgruppe/speciale ovenfor under punktet speciale.

Der er mulighed for, at børnene/de unge kan tilbydes skolegang på vores interne skole, Tranhøjskolen. Det er Jammerbugt kommunes PPR der har kompetencen til at visitere til relevant skoletilbud. Anbringende kommune har dog mulighed for, jf. lovgivningen, typisk i samarbejdet mellem rådgiver i familieafd. og eget PPR, at ønske et specifikt sammenhængende tilbud mellem opholdssted og intern skole, og som Solskovgaard har mulighed for at imødekomme.

Solskovgaard har desuden kapacitet, erfaring og faglig ekspertise i at arbejde efter Sverigesmodellen.

Solskovgaard tilbyder socialpædagogisk arbejde hvor der er mulighed for resultatdokumentation, som sikrer, at anbringende kommune er i stand til, over tid, at se udvikling eller de resultater der vil være ift. de opstillede målsætninger/handleplan for anbringelsen.

(læs mere om Tranhøjskolen – www.solskovgaard.dk)

(læs mere om Solskovgaards pædagogiske linje og værdigrundlag på –  www.solskovgaard.dk)

Download standardbeskrivelse: Klik her.

Kontakt det sociale tilbud