FindSocialeTilbud.dk

Boliger, daghjem og aktivitetscenter

Omsorgscentret Kærbo består af:

  • 76 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer med 10-12 beboere pr. miljø
  • 40 ældreboliger
  • 8 døgnboliger (akut, aflastning, hospicelignende pladser og genoptræning)
  • Daghjem med 17 visiterede pladser
  • Aktivitetscenter med 100-150 pladser
  • Centralkøkken med madudbringning og café
  • Træningscenter på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk

Vi er mere end 150 medarbejdere, der dagligt gør vores til at beboere, brugere og pårørende bliver sat i centrum, således at Kærbo er et rart sted at være for alle.

Kontakt det sociale tilbud

Kommune

Ishøj