FindSocialeTilbud.dk

Østergaard er i dag et opholdssted, hvor Ørum Skole/Norddjurs Kommune har placeret Specialklassen Østergaard, med elever som bor på Østergaard, samt hjemmeboende elever i Norddjurs Kommune.

På Østergaard har vi desuden en udslusningsenhed med to værelser til elever, som er i anden uddannelse eller erhverv uden for Østergaard. Den røde tråd i forhold til efterværn følges til dørs med støtte i egen lejlighed i nærområdet, hvis den unge er klar til dette.

​Her på Østergaard arbejder vi i et meget åbent forum. Vi tilpasser os de krav og den løbende udvikling der er inden for området. Vi vægter troværdighed og etik meget højt i vort samarbejde. Vi arbejder tæt sammen med forældre og den anbringende kommune, for at lave et tilbud der passer til den unge.

​For at opfylde de krav vi stiller til os selv, og de krav der bliver stillet fra samfundets side er personalet løbende under uddannelse, ligesom supervision er en integreret del af personalepolitikken.

Pædagogisk metode

Østergaards idegrundlag bygger på den systemteoretiske og narrative pædagogik, hvilket vil sige, at vi arbejder med de unges udvikling i en fremadskridende positiv proces. Velvidende om, at selv en lille ændring kan have indflydelse på helheden og at de enkelte dele influerer på hinanden; ”Vi skal kunne se helheden i delen og delen ud fra helheden”.

Gennem struktur og forudsigelighed skaber vi en tryg platform, hvor personalets tværfaglige dynamik sparrer den unge i nye erfaringer. Dette er med til at skabe positive historier og derved danne en mere konstruktiv selvopfattelse.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Vicky Buhl Gregersen

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år