FindSocialeTilbud.dk

Oasen Thurø

Opholdsstedets grundtanke bygger på det enkelte barns stærke sider og på at skabe rum og motivation for positiv personlig fysisk, psykisk og social udvikling.

Vi tager udgangspunkt i egne personlige værdier og kobler det til et fælles professionelt værdigrundlag for opholdsstedet.

Af hjørnesten i værdigrundlaget kan nævnes:

 

Den personlige relation.

Respekt for forskelligheden.

Frihed under ansvar.

Tillid, omsorg, empati og kontinuitet.

Integration i lokal samfundet.

”Oasen” Thurø’s levegruppe består af ”plejeforældre” og sammensat ” søskende flok” kendetegnet er et familiedynamisk perspektiv.

Ved at opbygge relation med det enkelte barn, gør vi det muligt at tilrettelægge det pædagogiske arbejde.

Der arbejdes ikke ud fra en speciel pædagogisk teori, men det pædagogiske arbejde på opholdsstedet vil altid foregå i en positiv motiveret stemning, med vægten lagt på barnets stærke sider.

Den pædagogiske indfaldsvinket er at børnene møder synlige voksne, der altid er klar til at involvere sig og opstille klare og realistiske krav til den enkelte. Er i stand til vedholdende at hjælpe barnet til at opfylde de stillede krav og målsætninger. At være synlige voksen, er også at gå foran med et godt eksempel og i det hele taget være en god ”rollemodel” for børnene.

I respekt for det enkelte barn vil der være en klar struktur, som understøtter barnets eventuelle manglende evne til selv at organisere og strukturere eget liv.

Hverdagen tilrettelægges på en sådan måde, at den tilgodeser hele vores værdigrundlag. Og der arbejdes med at genopbygge tillid og respekt til andre mennesker, i en atmosfære præget af tryghed, kontinuitet og konsekvens.

Vi gør meget for at børnene lærer at begå sig i andre miljøer end opholdsstedets beskyttende rammer. De skal turde henvende sig til ”fremmede”, og have en naturlig distance.

Der gøres en stor indsats for at finde en idrætsgren / en interesse, som barnet er god til og som barnet brænder for, for på den måde at styrke barnets selvværdsfølelse.

Vi arbejder meget på, at børnene skal bibeholde deres familie netværk mens de bor på opholdsstedet. Der bliver i løbet af året afholdt arrangementer hvor familien er inviteret til at deltage. Ligeledes bliver familien løbende orienteret om, hvad der sker af beskæftigelse og aktiviteter for børnene på opholdsstedet

Kontakt det sociale tilbud