Nyborg Søfartsskole

Vi kombinerer uddannelse og anbringelse. Vi optager elever, som er motiverede for uddannelse, men som har brug for en ekstra støtte for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Det kan være en faglig støtte, men anbringelsespladserne retter sig i høj grad mod de sociale redskaber, som også skal være i orden for at kunne klare uddannelse og arbejde. Eleverne indgår i et struktureret miljø og i en flok elever med stor spredning i såvel alder, erhvervserfaring og baggrund. De fleste har ikke en baggrund med anbringelse og sociale vanskeligheder Skolen har mange års erfaring med at uddanne unge med særlige udfordringer i barndommen. Vi har på hvert hold elever med anbringelser bag sig eller som er på skolen som et led i deres udslusning fra et opholdssted. Skolen er meget struktureret men rummelig, og Nyborg Søfartsskole har været et rigtigt godt springbræt til erhvervslivet for mange. Vi anslår, at 85-90 % af de unge er i arbejde efter endt uddannelse Vi har i 2015 fået godkendt 7 pladser efter § 66.5 og §107. Det er en forudsætning for indskrivning på disse pladser, at eleven også er tilmeldt en af skolens kurser. Skolen holder lukket hver 2. weekend og i visse skoleferier. Der kan tilkøbes ophold i weekender og ferier.

Kontakt det sociale tilbud