FindSocialeTilbud.dk

En midlertidig boform til personer med særlige sociale problemer og afhængighed af rusmidler.

Novavi Pensionatet er en §110-boform efter lov om social service med plads til 15 beboere.

Kontakt det sociale tilbud

Tilbud

Forsorgshjem §110

Leder

Camilla Stahl

Antal normerede pladser

15

Diagnose

Alkoholmisbrug, Stofmisbrug

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=TQY-9494&afdelingsid=d028e998-0dd9-403f-8593-9484c55e84c0&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.