Nørrehedens helhedstilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede borgere over 18 år, som visiteres efter § 107 eller 108 i Serviceloven. Vi tilbyder plads og beskæftigelse til borgere, som kan profitere af nære familielignende forhold i landlige og rumlige omgivelser/rammer.

Målgruppen har behov for varig støtte og vejledning omkring almindelige daglige funktioner såsom personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.
Et fysisk handicap er kun begrænsende i det omfang, husets indretning og udearealerne betinger.

Nørrehedens værdigrundlag:

For at det gode liv kan blive mærkbar i hverdagen, værdisætter vi følgende:
  • Vi arbejder på at skabe tillidsfulde relationer.
Trivsel og udvikling fordrer tryghed. En god relation er forudsætningen for at vi kan lykkes med vores mål.
  • Vi har en anerkendende tilgang.
Når den enkelte føler sig anerkendt, er det lettere at være fleksibel, lytte til forskellige meninger og forstå, at ikke alle har samme evner, ønsker og behov som én selv. Forskelligheder er en styrke i et fællesskab. Bliver man mødt anerkendende, får man et stærkere selvbillede og selvværd.
  • Vi værdsætter empati
empati er vigtig, når den enkeltes legitime krav om opmærksomhed og individuelle behov skal tilgodeses. Omsorg og forståelse skaber trivsel og udvikling.
  • Vi tilpasser dagligdagen og pædagogikken til beboerne. Vi tager hensyn til de kognitive udfordringer, hver beboer har. Eksempelvis kan en borger have brug for en struktureret hverdag vha tavle eller timetimer eller en jævnlig samtale om hverdagens gøremål for at nedsætte stressniveau. En anden kan have brug for arousal for at aktivere sanseaparatet, opfattelse og stimuli og give gode hormoner.
  • Vi vægter det sociale samvær.
vi synes, at samværet og samspillet med og mellem beboerne på Nørreheden er meget livsbekræftende. Relationer er det fundament, der ligger til grund for hele det pædagogiske arbejde, og herfra udspringer den gode humor og et godt arbejdsmiljø. Vi er sammen om noget – det fælles tredie, kommer nogle gange i flow sammen, griner og hygger os sammen.
Med udgangspunkt i disse værdier og vore positive forventninger til hinanden og livet, vil vi være medskaber af det gode liv for beboerne på Nørreheden.
Læs mere på vores hjemmeside http://www.norreheden.dk/

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Souschef

Brian Bo Christensen

Bestyrelsesformand

Ole Raakjær

Leder

Søren Wiwe

Antal normerede pladser

7

Diagnose

Autisme, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=RTQ-4942&afdelingsid=cb1b41a9-d673-4295-b77d-0907ae94088a&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Kommune

Aalborg

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.