Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Netværket Smedegade

Socialtilsynet har d. 12. oktober 2017 gennemført driftsorienteret tilsynsbesøg hos Netværket Smedegade. Ved besøget blev leder, afdelingsleder, kontorleder, 3 medarbejdere og 3 borgere interviewet. Borgerne blev interviewet i egne lejligheder. Socialtilsynet havde således mulighed for kort at besigtige lejlighederne samtidig.

Socialtilsynet konkluderer på baggrund af interviews af ledelse, medarbejdere og borgere samt på baggrund af fremsendt materiale, at Netværket Smedegade i meget høj grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Ved gennemgang af udvalgte temaer og samtaler i løbet af dagen er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke skulle leve op til deres godkendelse. Det er derimod indtrykket, at der er tale om et veldrevet og meget fagligt kompetent botilbud, som sætter borgenes trivsel og udvikling i fokus, hvilket i meget høj grad understøttes af de interviewede borgere.

Kontakt Netværket Smedegade

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Mette Fabe

Diagnose

Autisme

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kommune

Slagelse