Memox

Kontakt

Adresse

Vi levere forbyggende foranstaltninger på modersmålet.
Familiebehandling, 24/7 indsatser, kontaktperson, støttet og overvåget samvær, støtteperson til anbragte forældre.

Kontakt det sociale tilbud