Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Maglesøhus

Velkommen til MAGLESØHUS 🙂

Maglesøhus er et privat bosted og botræningstilbud bestående af to afdelinger; Søhuset beliggende i rolige naturskønne omgivelser ved Holbæk, og Villa Alba beliggende centralt i Tølløse. Begge i overkommelig afstand fra Hovedstadsområdet.

Afdelingen Søhuset holder til i et hus på over 400 kvm, indrettet i hyggelige, lyse og trygge rammer med fokus på at det skal være et hjem for børnene og de unge. Der er plads til i alt 12 børn og unge i alderen 12-20 år på Søhuset.

Villa Alba holder til i en hyggelig, ældre hvid patriciervilla på ca. 250 kvm med sortglaseret tegltag med plads til i alt syv unge i alderen 16-26 år. Villa Alba ligger kun 3-4 min. gang fra stationen med mulighed for at komme til København, Holbæk, Slagelse og Roskilde.

Maglesøhus er godkendt efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5, § 107 samt efterværn. På Villa Alba er pladserne fleksible, hvilket betyder at vi i alt har seks pladser til § 66, stk. 1, nr. 5 og/eller § 107.

Vi har fastansatte pædagoger, psykiatriske sosu-assistenter, psykiatriske sygeplejersker, psykolog, samt en børne- og ungdomspsykiater (konsulent).

Målgruppen

Maglesøhus retter sig mod børn og unge med psykosociale og/eller psykiatriske problemstillinger, som har brug for professionel behandling.

Vores børn og unge har ofte diagnoser såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, angst, ADHD, Autisme /Aspergers syndrom og komorbiditet. Vi modtager ikke børn og unge med omfattende spiseforstyrrelse, voldsom udadreagerende adfærd og/eller alkohol eller stofmisbrug.

Behandlingsmæssig tilgang:

I tilgangen til barnet/den unge er vi optagede af at se bagom eventuelle diagnoser. Vi anskuer den enkelte som et unikt individ med egen identitet, historie og håb og drømme for fremtiden. Det er vores udgangspunkt, at den unge til enhver tid gør det bedste, han/hun kan.

•    Vi går på opdagelse i de bagvedliggende intentioner og er nysgerrige på, hvad der er vigtigt for barnet/den unge.
•    Vi bestræber os på at skabe et trygt miljø, hvor barnet/den unge kan føle sig værdifuld, respekteret og bakket op i sine foretrukne identitetshistorier.
•    Vi lægger vægt på at understøtte barnets/den unges oplevelse af at have kompetencer og handlekraft i forhold til egen situation og de vanskeligheder, der stiller sig i vejen for deres trivsel.
•    Vi har fokus på styrkelse af selvværd, tillid til omgivelserne og udvikling af færdigheder og copingstrategier, der kan åbne muligheder for, at barnet/den unge skridt for skridt kan spore sit liv i en retning, der giver mening og værdi for ham/hende.
•    I denne proces tilbyder vi os som alliancepartnere for barnet/den unge, og relationsarbejdet indgår som en basal del af indsatsen.

Den pædagogiske indsats i dagligdagen udgør grundpillen i det behandlingsmæssige arbejde. Miljøet er velstruktureret og forudsigeligt med tydelige rammer, der ikke efterlader tvivl om, at personalet er troværdige og stabile samarbejdspartnere, der kan sikre stabilitet og tryghed i perioder af barnets/den unges liv, hvor han eller hun har særligt brug for det.
Barnet/den unge tilbydes individuelle samtaleforløb med psykolog, samtaler med psykiatrisk konsulent og løbende udviklingssamtaler med psykolog og kontaktperson.

Kontakt Maglesøhus