Magleby Skolecenter

Ethvert menneske er værdifuldt og er en del af et fællesskab. Som mennesker er vi ansvarlige for hinanden og afhængige af hinanden. Det er den grundholdning og det menneskesyn, som Magleby Skolecenter bygger sit virke på.

Derfor er vores pædagogiske tilgang den, som kaldes for den anerkendende pædagogik. At anerkende hinanden som mennesker og hinandens indsats og evner, er essentielt. Alle skal vide, at de er velkomne og at de duer til noget. Derfra kan man så lære, udvikle sig og rette op på det, der trænger til at blive forandret.

I den anerkendende pædagogik får alle lov til at gøre det, de er gode til. På den måde får man nogle succesoplevelser og mærker at man duer til noget. Dette er vigtigt for alle. Sådan behandles både personale, studerende og elever.

Når de unge mennesker kommer til os, bliver de en del af et godt fællesskab. Det er vigtigt, at være knyttet til et fællesskab, hvor man føler sig tryg og anerkendt. Denne tryghed er forudsætningen for at man kan lære noget. Det er også en forudsætning for at udvikle sig og tage imod kritik, ros, og gode råd.

Den anerkendende pædagogik praktiseres gennem vores forskellige produktioner. Vi har vores eget autoværksted Byens Auto, Håndværk (tømrer, murer, maler, anlæg), Grøn produktion, Grøn service og Køkken. Lærerne på de forskellige produktioner er uddannede håndværkere indenfor de pågældende fag. Det betyder, at vores studerende får mulighed for at erhverve sig en masse direkte kompetencer i produktionerne, som giver dem en mulighed for senere at få en uddannelse og beskæftigelse.

Hverdagen i produktionerne er identitetsskabende for de unge. De er med til at udføre et arbejde, der har synlige resultater, og på den måde er de med til at skabe noget, som vi sammen kan være stolte af. Den sociale identitet og den faglige identitet skabes ofte gennem produktionerne.

Magleby Skolecenter lægger vægt på fællesskabet som en bærende værdi. Derfor bortviser vi heller ikke vores elever, hvis de overtræder reglerne. Vi iværksætter en pædagogisk indsats, der hjælper eleverne til at ændre deres adfærd. Hvis der er elever, der ligger udenfor vores målgruppe, sender vi dem videre til et andet tilbud, så de ikke ekskluderes, men får en ny mulighed et andet sted.

Magleby Skolecenter er en del af det uforpligtende interessefællesskab Tvind. Vi deler værdigrundlag med de andre skoler og vi har en del fælles arrangementer i løbet af året. Arrangementerne er store oplevelser for vores elever og studerende. Det er for eksempel teaterstævne, OL (tre-dages sportstævne) og Vinterkoncert. Arrangementerne er vigtige højdepunkter i løbet af året. Vores unge mennesker får gang i en meget positiv personlig udvikling som følge af de store fælles oplevelser.

Vi har også flere internationale samarbejdspartnere. Vi har et samarbejde med højskoler i Norge, England og på St. Vincent i Caribien. Flere af vores studerende på STU tager på længerevarende international praktik i de lande.

To gange om året er vi på rejse. Om efteråret tager vi på studierejse og i marts tager vi på skirejse til Norge.

Når vi rejser og opholder os i andre lande får vi et indblik i kulturen og levevilkårene i de lande. Vi har den grundopfattelse at fællesskabet mennesker imellem går på tværs af landegrænser, og at vi bliver rigere af at møde mennesker i andre lande.

Kontakt det sociale tilbud