Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk
Lykkehuset Herning er et opholdssted for unge, der af forskellige årsager, har været udsat for massiv omsorgssvigt og derfor har behov for særlig støtte til livet.

Den unges støttes i at udvikle tilstrækkelig selvstændighed og kompetencer ift. Den almindelige Daglige Livsførelse (ADL), udvikling af evnen til at kunne tage ansvar for eget liv – samt udvikle personlige og sociale kompetencer. Alt sammen med det formål, at den unge på sigt, kan blive i stand til at bo i egen bolig.

Der inddrages ekstern behandling ved behov for fx psykologsamtaler, forebyggende samtaler vedr. misbrug, gruppeterapi mv. Med det formål at levere en så helhedsorienteret indsats som muligt ud fra den enkelte unges behov.

Lykkehuset er et midlertidigt hjem for unge i alderen 13-18 år, som har været udsat for massiv omsorgssvigt med dén konsekvens, at den unge efterfølgende kæmper med relations- og/eller tilknytningsforstyrrelser.

De unge ender oftest i en negativ kompliceret udvikling på det følelsesmæssige, sociale og kognitive område – hvilket giver dem det øgede behov for støtte og omsorg, så de på sigt vil kunne komme i trivsel og positiv udvikling.

For akut hjælp, samt støttekontaktperson henviser vi til https://www.socialteammidt.dk/

Se derudover også Lykkebo Odense

Kontakt Lykkehuset Herning

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, Barnets lov §43

Leder

Tina Ozaki / Rene Kongsted

Visitationsansvarlig

Rene Kongsted

Antal normerede pladser

4

Diagnose

Omsorgssvigt, ADHD, Tilknytningsforstyrrelse, Spiseforstyrrelse, Depression, ADD, Angst, Indadreagerende adfærd, Kognitiv forstyrrelse, Normbrydende adfærd, Opmærksomhedsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tillægsydelser

Efterværn § 76

Antal ledige pladser

1

Kommune

Ikast-Brande

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.