Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Lykkegard

Lykkegard er et tilbud med plads til den enkelte, med erfarne medarbejdere og mulighed for flexible tilbud. Vi danner trygge og tydelige rammer for mennesker med autisme, ADHD og lignende diagnoser.

Vi tilbyder ophold af kortere eller længere varighed, aflastning og akut, samt konsulent opgaver af forskellig karrakter.

Vi har desuden kompetencer og faglighed til at løse enkelte 1:1 opgaver

Kontakt Lykkegard