FindSocialeTilbud.dk

Lindholm Dagskole

Lindholm Dagskole er et Dagbehandlingstilbud, jf Folkeskolelovens § 20 stk. 2, der retter sig til børn og unge i alderen 8 – 18 år. Vi henvender os til elever der af sociale eller andre årsager ikke kan følge folkeskolens niveau svarende til alder og som søger muligheder for at udvikle sig i overensstemmelse med deres forudsætninger.

Skoleugens opbygning tager afsæt i Folkeskoleloven og kombinerer almen undervisning med projekt, – tema-, og valgfagslektioner. Der er i undervisningen fokus på samfundsrelevant viden, idet vi mener at denne er grundlæggende for at kunne indgå i relationer og forstå og forholde sig til det samfund der omgiver os.

Temalektionerne tager udgangspunkt i det socialpædagogiske arbejdsområde og indeholder udviklingsområder som relaterer sig både til den enkelte elev og til gruppen. Det overordnede formål er, at tilegne eleverne færdigheder som gør dem i stand til at tage vare på sig selv med tanke på fremtiden. Dette betyder, at de udvalgte temaområder kan relateres til forskellige erhvervsaktiviteter og indeholde virksomhedsbesøg eller andre tiltag der relaterer sig hertil. Der udover er formålet, at skabe selvtillid og selvværd hos den enkelte elev for herigennem, at opbygge en god social relation til de omkringværende. Hensigten i denne forbindelse er at etablere et netværk med andre klubber, institutioner og foreninger, hvorigennem den sociale færdighed kan øves.

Kontakt det sociale tilbud