Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Lille Valbygård Skole er et mindre specialundervisningstilbud med plads til ca 16 elever.

Skolen er et selvstændigt undervisningstilbud, som tager imod elever fra både opholdsstedet Lille Valbygård, samt elever der bor hos egne forældre, plejefamilier eller andre opholdsteder. Der er et tæt samarbejde om den enkelte elev mellem skole og dér hvor den unge bor, således at den unge mødes af de samme grundholdninger gennem hele sin dag.

Skoledagen er meget struktureret og forudsigelig via fast skema og de samme få lærere hver dag. Det faglige niveau er tilpasset den enkelte elev i hver enkelt fag. Skolen tilbyder undervisning i alle de fag der er indeholdt i folkeskoleloven.

Vores lille og tætte miljø med de samme få faste lærere og et overskueligt og varieret skema har vist sig at være en rigtig god base for at skabe en bæredygtig relation mellem lærer og elev. Det skaber gode rammer for personlig udvikling og faglig indlæring hos vores elever.

Lille Valbygård Skole tager imod normalt begavede børn og unge med sociale eller følelsesmæssige problemer.

En stor del af eleverne har haft mange skoleskift og nederlag. Ofte er de ikke på et alderssvarende fagligt niveau. Det er ikke usædvanligt, at vores elever er 2-5 år bagud skolefagligt, når de begynder i skolen.

Vi forventer, at de fleste elever, med den rette lærerstøtte og motivation, kan gennemføre 9. klasse afgangsprøve. Og at de efterfølgende er fagligt klar til at begynde på en ungdomsuddannelse.

Langt de fleste elever aflægger Folkeskolens Afgangsprøve i samarbejde med nærliggende folkeskole – og får eksamensbevis fra denne skole.

Vores elever har gennem tiden gennemført erhvervsfaglige grunduddannelser, HF, gymnasiet. Oftest har det været med et forudgående år på 10.klassecenter eller produktionsskole.

 

Kontakt Lille Valbygård skole

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.