Bosted og konsulentfirma under samme tag

Lector Care er en organisation, der i dag er engageret i at tilbyde forskellige sociale ydelser, herunder familiebehandling, og som har planer om at udvide sin drift til også at omfatte et bosted. At have både et konsulentfirma, der tilbyder familiebehandling, og et bosted inden for samme organisation giver mulighed for at yde en bredere vifte af støttetjenester til familier og individer i behov. Det kan også skabe synergier mellem de forskellige tjenester, og hjælpe med at give mere sammenhængende og omfattende pleje og støtte.

Vores team bringer organisatorisk og faglig ekspertise til det socialpædagogiske arbejde med udsatte børn og unge samt deres familier. Målgruppen for vores tjenester er børn og unge i alderen 11-18 år, med mulighed for efterværn. Vi prioriterer altid den unges velfærd i vores behandlingsarbejde, der er baseret på et helhedsperspektiv.

Vores dygtige og kompetente personale har års erfaring med at hjælpe udsatte unge. Vi er stolte af vores lave anvendelse af magtanvendelser og de betydelige udviklingsforløb, som de unge gennemgår. Vores primære mål er altid at fremme den unges velvære og udvikling.

Kontakt det sociale tilbud

Tilbud

Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6

Kommune

Aarhus