Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

LangeMetteGaard

Målgruppe og afgrænsning heraf:
Efter aftale med og godkendelse af Socialtilsyn Midt modtager opholdsstedet LMG op til 9 børn og unge i alderen 6 til 14 år ved indskrivningen.

Godkendelsen omfatter børn og unge, der kan udvise nogle af følgende problemstillinger i form af:
– Kontakt- og opmærksomhedsforstyrrelser
– Lavt selvværd samt indlæringsvanskeligheder
– Problemer i forhold til sociale kompetencer
– Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med udad reagerende impulsadfærd
– Stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed
– Seksuelle krænker-problematikker

Kontakt LangeMetteGaard