fbpx

Værdigrundlag

– ligeværd, involvering, troen på at det kan lykkes

Ethvert menneske er unikt, og alle har noget, de er gode til.
Vore elever har de samme ønsker og drømme som andre mennesker. Udgangspunktet for vores arbejde starter i et ligeværdigt samarbejde med den enkelte elev. Ægte motivation er forudsætningen for at opnå gode resultater. Kombineres dette med de rette rammer og en ægte involvering fra undervisernes side, er de optimale forudsætninger til stede. Vi tror på, at al pædagogisk, undervisnings- og behandlingsmæssig arbejde kan dokumenteres. Derfor er vores elever selv med til at producere og fremlægge billedmæssig dokumentation for deres udvikling.

Målet 
er, at den enkelte elev får “hovedrolle i sit eget liv”.

Det betyder hos os, at eleven får

  • et klart mål med sit voksenliv
  • en positiv og realistisk syn på sig selv
  • ansvarlighed og kan indgå i sociale sammenhænge
  • et aktivt arbejds- og fritidsliv
  • et selvstændigt voksenliv i egen bolig

“Vi accepterer ikke mobning på Krummebækgaard”