FindSocialeTilbud.dk

Krisecenter Garvergården (for både kvinder og mænd)

Kontakt det sociale tilbud

Tilbud

Forsorgshjem §110, Krisecenter §109

Diagnose

Hjemløshed

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kommune

København