En målsætning der kendertegner KBU er at stræbe mod at alle behandler hinanden som de selv gerne vil behandles – med respekt og i en rar tone.
Desuden tilstræbes det at beboerne også holder sig i gang udenfor boligen, med uddannelse, arbejde eller anden mulig beskæftigelse.

Beboeren er oftest med til at sætte sine mål med sagsbehandler og botilbuddets personale lige efter beslutning om indflytning i botilbuddet.
På handleplansmøder og andre samtaler mellem beboer og personale i boligen evalueres der på delmålene og revideres i evalueringen af dem. På handleplansmøder med sagsbehandleren, typisk én gang årligt fastlægges hvad der skal arbejdes med i nærmeste fremtid.

KBU har en anerkendende og miljøterapeutisk faglig tilgang til arbejdet med beboerne og anvender værdsættende samtaler som metode, herunder motiverende samtale og jeg-støttende samtale.

Mange af dagens gøremål er ADL gøremål.
Vi tilbyder også træning i fitnesscenter i byen to gange ugentlig med personaleledsagelse, lang gåtur mindst en gang ugentligt, cykelture og andet.
Andre almindelige aktiviteter er samvær og samtaler, indkøb, brætspil, PlayStation, Computer ol. Vi holder julefest og sommerfest med familierne.

Kontakt det sociale tilbud