FindSocialeTilbud.dk

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.

Værdigrundlag

Opholdsstedet Kongsholms værdigrundlag bygger på medmenneskelighed og respekt for barnet og den unge. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle særlige kompetencer. At fungere som en familie er kimen i vores pædagogiske arbejde, en væsentlig værdi, der giver vores valgte målgruppe de bedst mulige opvækstbetingelser.

Vores værdier er:

Empati: På Kongsholm møder vi barnet og den unge med en empatisk tilgang, hvor vi nærværende sætter os i dets sted. Vi rummer barnet og den unge med alle dets følelser. Vi ser tingene i barnet og den unges perspektiv og agerer pædagogisk ud fra den givne situation.

Omsorg: Omsorgsværdien har en særlig betydning i den familielignende kultur, vi har på Kongshom. Vi voksne har alle stor forståelse, indsigt og kompetencer i børns behov og udvikling. Vi er i stand til at knytte omsorgsfulde relationer til barnet og den unge på deres præmisser, således at omsorgen får en særlig udviklende karakter.

Forudsigelighed: Vi arbejder med en forudsigelig hverdag, hvor vi forbereder barnet og den unge på hverdagens rytme og gøremål. Strukturen er genkendelig, og vi er tydelige, troværdige og opfølgende i kontakten.

Dialog: Kongsholms dialogform er åben, anerkendende og reflekterende. Vi er nærværende og lydhør i dialogen. Børnene og de unge på Kongsholm bliver taget alvorligt, idet de bliver hørt og inddraget i det daglige. Vi mener, at hensigten med den gode kommunikation er at undersøge, forstå og blive klogere.

I det daglige arbejde på Kongsholm anvender vi relationspædagogik i et trygt, struktureret og forudsigeligt miljø med de samme empatiske, omsorgsfulde og professionelle støttende voksne. Hjørnestenen i det pædagogiske arbejde er relationsdannelsen mellem børnene og de unge og os voksne – ikke som mål, men som middel til at skabe forandring og udvikling. Dette for at børnene og de unge på sigt via anerkendende relationer udstyres med kompetencer til at kunne håndtere ansvaret for deres eget liv.

Ridning og omgang med heste er en stor del af dagligdagen på Kongsholm, hvis interessen er der for barnets og den unges side. Endvidere kan vi tilbyde kvalificeret rideundervisning og social samvær med andre hesteinteresserede.Vi bruger hestene bevidst som et pædagogisk redskab, da vi mener, at børn og unge, der har haft en opvækst præget af omsorgssvigt, kan bruge hesten som læremester og i samspillet kan barnet og den unge opleve en selvfølelse og selvtillid samtidig med, at det indgår i en intimitet og skal kunne aflæse hestens kropssprog, hvilket kan styrke det i at aflæse andre mennesker og indgå i mellemmenneskelige relationer.

Download standardbeskrivelse: Klik her.

Kontakt det sociale tilbud

Tilbud

§66 stk. 1 nr. 6, Efterværn §76

Leder

Jannie Quist

Visitationsansvarlig

Jannie Quist

Antal normerede pladser

7

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse, ADHD, Andrespiseforstyrrelser, Anoreksi, Depression, Autisme, OCD, Personlighedsforstyrrelse, Selvskadendeadfærd

Alder

13-17 år, 0-5 år, 6-12 år, 16-23 år

Tillægsydelser

Efterværn § 76

Kommune

Gribskov

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.