Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Antal ledige pladser: 5

Komponent

Fleksibel døgnstøtte i egen bolig

Komponent er en unik og specialiseret leverandør indenfor socialområdet. Vi tilbyder fleksibel døgnstøtte i egen bolig på hele Sjælland, tilpasset den enkeltes individuelle behov. Vores ydelser er rettet mod børn, unge, familier og voksne i overensstemmelse med Barnets lov og Serviceloven, og vi udgør et betydeligt alternativ til dyre bomiljøer, ved at prioritere støtte i det velkendte og trygge hjemmemiljø.

Vi arbejder aktivt med en dialogisk og narrativ tilgang, med inspiration fra Åben Dialog og den socialkonstruktionistiske tanke. Ud over at yde pædagogisk støtte, vejledning og færdighedstræning, lægger vi stor vægt på at finde den rette samarbejdspartner og skræddersy alle samarbejder i tæt forening med den enkelte. Vi skaber rum til og faciliterer et inkluderende og ressourcebaseret samarbejde, hvor vi sammen har mulighed for at afdække og udfordre eksisterende forståelser og perspektiver. Dette omfatter individets selvopfattelse, eksisterende narrativer, opfattelsen af andre og omverdenen. Den samme tilgang gælder os som professionelle, når vi støtter i denne proces – vi er nysgerrige, udfordrer, afdækker ressourcer og aktiverer disse til støtte for individuel udvikling.

Vores forpligtelse inkluderer også løbende opdateringer og statusrapportering til sagsbehandleren, hvilket sikrer en gennemsigtig og kontinuerlig kommunikation til gavn for alle parter.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Dagbehandling §52, Kontaktperson §52, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85, Midlertidigt botilbud §107, Almenboliglovens §85 og §105 Socialpædagogiskstøtte i botilbud, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107

Leder

Mille Pedersen

Antal normerede pladser

12

Diagnose

Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio faktorer, ADHD, ADD, Afvigelser i personligheden, Alkoholmisbrug, Angst, Anoreksi, Autisme, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse, Udadreagerende adfærd

Alder

0-5 år, 6-12 år, 13-17 år, 16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tillægsydelser

Familiebehandling, Akutanbringelser, Personlige støtteordninger

Antal ledige pladser

5

Kommune

København

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.